18 / 06 / 24

Uslovi korišćenja

Svako korišćenje www.satoviinakit.rs podleže uslovima i pravilima opisanim u ovom dokumentu.

Kronomedia d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli tačni i aktuelni podaci, ali ne može biti odgovorna za njihovu tačnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju stranici www.satoviinakit.rs koriste njen sadržaj na sopstvenu odgovornost.

Kronomedia d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve direktne, slučajne, posledične, indirektne ili krivične štete koje su nastale iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja www.satoviinakit.rs ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova web stranica sadrži i informacije treće strane i veze do drugih internet stranica nad kojima Kronomedia d.o.o. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve informacije se i označavaju.

Kronomedia d.o.o. nije odgovorna za tačnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih.

Kronomedia d.o.o. zadržava pravo izmene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizišle iz takvih promena.

Kronomedia d.o.o. poštuje privatnost posetilaca naših online stranica i prikupljaće samo lične podatke (ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) korisnika, i to kad nam se dobrovoljno dostave. Te podatke ćemo koristiti da udovoljimo pojedinačnim zahtevima za informacijama, na njih ćemo se oslanjati da bismo bolje razumeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših usluga. Možemo koristiti te podatke kako bismo kontaktirali s korisnicima.
Te podatke nećemo prodavati niti ih prenositi trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promena u uslovima korišćenja Kronomedije d.o.o. biće objavljena na ovoj web stranici.

Zabranjeno je kopiranje i/ili prenošenje sadržaja portala www.satoviinakit.rs i štampanih izdanja izdavačke kuće Kronomedia d.o.o., delimično ili u celosti, bez pisane saglasnosti izdavača.