x
Newsletter prijava

Primajte najnovije vesti iz sveta satova i nakita!

Satoviinakit.rs - za prave ljubitelje satova i nakita

Satovi s većom rezervom snage NOVOSTI

Satovi s većom rezervom snage

Kod ručnih mehaničkih satova jedan od čestih problema je količina rezerve snage, tj. kako se postiže da oni rade što duže bez ponovnog navijanja. Taj problem se javlja kod časovnika s automatskim, ali i kod onih s ručnim navijanjem. Mehanički satovi za pogon koriste pogonsku oprugu čija snaga zavisi od njenih dimenzija - visine i širine - koje čine presek koji određuje snagu, kao i od dužine od koje zavisi angažovanje snage.

Opruge se izrađuju od nekoliko različitih čeličnih legura (u poslednje vreme eksperimentiše se i sa silicijumom), a od materijala zavisi njihova elastičnost i trajnost (zamor materijala). Pošto se izradi konstrukcijski proračun sata, bira se opruga potrebne snage, uslovljena svim aplikacijama koje se nalaze na mehanizmu. Poznato nam je da se satni mehanizam u osnovi sastoji od nekoliko sklopova. Jedan od njih je pogonska jedinica čiji su glavni delovi pogonska opruga i bubnjić - kućište u kome se ona nalazi, kao i odgovarajući zupčanici kojima vršimo navijanje. Navijena opruga prenosi snagu na reduktor koji se sastoji od nekoliko zupčanika koji menjaju brojeve obrtaja i na taj način se dobijaju sekunde, minuti, časovi, te pokreću sve ostale aplikacije (godina, dan, datum, Mesečeve mene, GMT i slično). Najvažniji deo sata je zaprečni mehanizam s balansnim točkićem i spiralom koji oscilirajući propušta okretanje zupčanika u određenim vremenskim razmacima što odgovara tačnom vremenu. Ovaj uvod je neophodan da bismo shvatili kako se konstruiše mehanizam koji ima akumulaciju snage veću od uobičajene rezerve od 24 časa.

Više u časopisu Satovi i nakit broj 23, leto 2018.

OBJAVLJENO: 01.07.2018

» Podeli na Facebooku
POSLEDNJE NOVOSTI

Pretplatite se!

Pretplatite se!

Godišnja pretplata na časopis Satovi i nakit iznosi 580 dinara, a pretplata na Katalog satova 990 dinara. Cena za obe pretplate sa uračunatim troškovima dostave je 1570 dinara.