x
Newsletter prijava

Primajte najnovije vesti iz sveta satova i nakita!

Satoviinakit.rs - za prave ljubitelje satova i nakita

Impresum

Javite nam se ako imate pitanja, kritike ili pohvale.

Rukopisi, fotografije, crteži i sav pristigli materijal se ne vraća. Zabranjeno je kopiranje i/ili prenošenje sadržaja, delimično ili u celosti, bez pisane saglasnosti izdavača. Redakcija i izdavač ne mogu odgovarati za bilo kakve moguće štete nastale zbog tekstova objavljenih na portalu.


Adresa redakcije:
Kronomedia d.o.o.
Nede Spasojević 5/11
11070 Novi Beograd
Srbija

MB: 20359676
PIB: 105335499
TR: 285-0024073740003-88
 
  Direktor: Predrag Pauković
pedja.paukovic@kronomedia.rs

Glavna urednica: Mila Bulimbašić-Botteri
mila.botteri@kronomedia.rs

Urednik: Predrag Pauković 
pedja.paukovic@kronomedia.rs
                            
Marketing i prodaja:
office@kronomedia.rs
tel: +381 11 401 86 05
mob: +381 65 430 16 08

Pretplata:
tel: +381 11 278 23 25
tel: +381 11 278 23 79
tel: +381 11 401 86 05
mob: +381 65 430 16 08
email: pretplata@kronomedia.rs